Skip to content

Fiskneysla og viðhorf til fisks

Þrátt fyrir jákvæðu áhrif fiskneyslu hefur fiskneysla minnkað töluvert undanfarin ár. Einnig hefur komið fram að yngra fólk borðar sjaldnar fisk en fólk í eldri aldurshópum. Samkvæmt landskönnun Manneldisráðs á mataræði fullorðinna Íslendinga hefur komið í ljós að fiskneysla þeirra hefur einnig minnkað mikið á fáum árum. Meðalneyslutíðni samsvarar um rúmlega sex fiskmáltíðum á mánuði, en ungt fólk á aldrinum 15-19 ára borðar helmingi minna.

Árið 2006 var gerð viðamikil rannsókn á neysluvenjum Íslendinga á aldrinum 18-25 ára er varðar sjávarfang. Meginmarkmiðið var að rannsaka fiskneyslu ungs fólks á aldrinum 18-25 ára, hver viðhorf þeirra væru og hvaða þættir gætu verið ákvarðandi fyrir neyslu sjávarafurða. Í skýrslu sem birt var um niðurstöður rannsóknarinnar kom m.a. fram að nær allir virtust sammála um að það sé hollt að borða fisk (94%). Þá voru langflestir þeirrar skoðunar að bragð (91%) og ferskleiki (84%) skiptu hvað mestu máli við innkaup á fiski, en nokkuð færri nefndu hollustu (77%).

Þar sem almennt er meiri áhersla lögð á bragð og ferskleika við innkaup á fiski en hollustu, má ætla að það sé fólki mikilvægt að kunna að greina ferskleika fisks. Þessari þekkingu virðist þó vera töluvert ábótavant meðal ungs fólks, en yfir 40% svarenda töldu að þeir kynnu ekki að greina ferskleika fisks. Ennfremur kom fram að yfir 30% töldu að lykt af fiski væri vond. Líklega verður að telja að þessi viðhorf og minnkandi þekking á fiskafurðum meðal almennings skili sér í minnkandi neyslu á fiski.